Friday, March 31, 2017

Mikael Eskilandersson (SD): Så här kan vi stoppa tvångsäktenskapen

För att läsa hela debattartikeln, klicka vänligen på länken:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/epQq9/sa-har-kan-vi-stoppa-tvangsaktenskapen

Så här kan vi stoppa tvångsäktenskapen

SD: Lär av Danmark – ingen under 24 år ska få uppehållstillstånd på grund av giftermål

...

Sverigedemokraterna vill, förutom att höja straffet för äktenskapstvång rejält, också införa en 24-årsregel enligt dansk modell.
Det är en regel i den danska utlänningslagen som förhindrar att personer under 24 år utnyttjas för att, genom äktenskap, ge någon uppehållstillstånd. Regeln hindrar inte att någon ingår äktenskap utan endast att det leder till uppehållstillstånd i Danmark.
Kraven för att ett äktenskap ska leda till uppehållstillstånd i Danmark är inte enbart att båda parter ska vara över 24 år utan det ställs även krav på att den samlade anknytningen till Danmark ska vara större än till något annat land. Den partner som har dansk anknytning måste också ha ordnad ekonomi samt tillräckligt stor bostad.

Sverigedemokraterna vill att Sverige genomför en liknande reglering som nu funnits i Danmark sedan 2002 och som där visat sig fungera mycket bra. I Danmark har man sett flera positiva trender som hänvisas till denna regel.
Unga, framför allt flickor med invandrarbakgrund, utbildar sig längre och har lättare att bli en del av det danska samhället när pressen från släkt och familj, att gifta sig för att ge någon släkting eller vän uppehållstillstånd, minskar.
Därmed blir dessa unga mer självständiga och bättre integrerade i det danska samhället. Sverigedemokraterna ser ingen anledning till varför inte ett likande regelverk skulle ge samma positiva effekter i vårt land.

Mikael Eskilandersson