Tuesday, March 07, 2017

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se: MSB – rapporten: Vi lever i bokbålens tid.

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://ledarsidorna.se/2017/03/msb-rapporten-vi-lever-i-bokbalens-tid/

MSB – rapporten: Vi lever i bokbålens tid.

 
Förbundsstyrelseledamoten i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Anna Ardin, menar i ettblogginlägg efter helgens förbundsstyrelsemöte i socialdemokraternas sidoorganisation att det dokument som MSB publicerade för en dryg vecka sedan om Muslimska Brödraskapet måste plockas bort. MSB skall dessutom, enligt Ardin be om ursäkt för själva beställningen  Ardin drar slutsatsen att Justitiedepartementet knappast kan ha fog för förtroende för ledningen hos MSB.

...


Dagens Samhälles förre chefredaktör, Mats Edman, fick avsked då han formellt inte längre hade styrelsens förtroende. I verkligheten var Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, missnöjd med Edmans konsekvenskneutrala inriktning på Dagens Samhälle. Micko, och den krets som satte press på henne, ville inte ha mer bevakning av migrationsfrågorna på kommunal nivå utan en mer foglig chefredaktör. Micko satte agendan med detta beslut inför nästa mandatperiod. Istället för en självständig konsekvensneutral tidning, som ska spegla majoriteterna i samtliga kommuner och landsting, gjorde hon om Dagens Samhälle till en mer maktlojal tidskrift. Toppstyrd från styrelsemajoriteten istället för lojal mot huvudmännen. Kommunerna och landstingen med sina olika majoriteter.
Ardins inställning till politisk makt ligger dock sannolikt nära hennes förbundsordförande professorn Ulf Bjereld, dels hur religionen ser på sig själva. Allvetande. Bjereld har dessutom en bakgrund i KPMLr innan han blev socialdemokrat. Ett aktivt val han gjorde då och KPMLr är inte kända för att ha en annan inställning om att samhället skall styras av en liten elit med de rätta åsikterna samt att inget skall förmedlas till medborgarna som inte ligger inom denna ram.
En inte ointressant detalj är hur Bjereld förvaltar sitt ordförandeskap i Vetenskapsrådet som ansvarig för de statliga forskningsanslagen inom humaniora och statsvetenskap. Det närmaste som Bjereld kommer i studier om våldsbejakande extremism var när 1,25 miljoner anslogs till ett komparativt projekt om högerextrema partier i Europa. En angelägen forskning men anslagstilldelningen är enögd när den ser på extremism. Vare sig forskningen om autonom våldsbejakande vänster eller jihadism uppbär några större statliga anslag. Hur forskningsprojektet “Lukten av fördom: En tvärvetenskaplig undersökning av relationen mellan fördomar och äckelkänslighet för kroppslukter” som erhöll 4 000 000 SEK kan komma att bidra till samhällsbygget och försvaret av välfärdsstaten och demokratiska grundideal är okänt för Ledarsidorna.se. En annan studie som även den erhöll 1 000 000 SEK är “Administrationens egendynamik – möten och dokument i samspel“. Den senare studien skulle, om den ska vara till någon nytta, fokusera vid MSB dokument om Brödraskapet som en empirisk studie. Ledarsidorna.se har ett förslag till en komprimerad slutrapport för att spara tid och pengar:

MSB levererade ett dokument och i överlämnandet blev vissa glada och intresserade över att någon aktör börjat titta på detta område medan blev andra arga och kränkta. End of study. 
...
Bjerelds egna relationer, som frontnamn för ”Ship to Gaza”, till organisationer som det turkiska IHH borde vara lika talande som besvärande. IHH ingår som en del av Hamas nätverk ”Union of God”. Hur regeringen, kulturdepartementet, resonerade när den utsåg Bjereld till utredare av statsbidragen till trossamfunden med denna relation är dessvärre okänt för ledarsidorna.se.