Friday, March 03, 2017

FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://ledarsidorna.se/notis/flash-akademiskt-upprop-mot-norell-har-tydlig-koppling-till-muslimska-brodraskapet/

FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet

Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelse-officer med en oavslutad Master i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiska instutitionen vid Uppsala Universitet, har andra kopplingar som han inte är lika öppen med. Han undervisar även vid universitetet i Quatar. Quatar är, vilket är allmänt känt, Muslimska Brödraskapets egen bank sedan de tvingats under jorden i Egypten. Universitetet i Quatar är långt ifrån självständigt dess regerings politik och andra relationer.
...
I den bassäng som nu allt tydligare utkristalliseras som Brödraskapets egen lekstuga hittar vi inte bara Emin Poljaveric och Rashid Musa. I badvattnet ser vi även hur professor Mattias Gardell samt doktor Eli Göndör nu simmar med. Att medvetet falla in i kören, och hoppa ner i samma badvatten tillsammans Emin Poljaveric, med hans publikt tillgängliga kopplingar till Brödraskapets egen bank och lärosäte kan inte rimligen vara en överraskning  för dessa. Partnerskapet med Poljaveric är rimligen en i allra högsta grad medveten handling då Gardell och Gönder är, enligt dem själva, experter på området.
Detta väcker även frågan om de böcker som eventuellt kommer komma i ämnet om Brödraskapet. Uppbär dessa direkt eller indirekt finansiering via mellanhänder från Quatar eller Quatars universitet finns det goda skäl att ställa sig skeptisk till dessa såsom starkt censurerade partsinlagor. Vare sig Quatar eller Brödraskapet är känt för sin oberoende forskning eller mediaklimat.