Sunday, March 19, 2017

Dramatisk ökning av väntetid för polisens utredningar av bidragsfusk - SVT

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/dramatisk-okning-av-vantetid-for-polisens-utredningar-av-bidragsfusk

Dramatisk ökning av väntetid för polisens utredningar av bidragsfusk

Polisens handläggningstid för anmälningar från Försäkringskassan om misstänkt bidragsfusk har ökat med över 300 dagar de senaste två åren, rapporterar SR Ekot. I vissa fall hinner ärendet preskriberas under tiden.

Bara 14 procent av alla de fall där Försäkringskassan anmält misstänkt bidragsfusk till polisen förra året slutade med fällande dom. 74 procent av ärendena lades ned. Att så stor andel av alla dessa ärenden lades ned under 2016 beror inte bara på att det inte kunnat styrkas att brott har begåtts.
I vissa fall blir ärenden liggande så länge att de preskriberas. 
...
Förra året var handläggningstiden i genomsnitt 795 dagar för de ärenden som avslutades. För två år sedan var denna väntetid drygt 300 dagar kortare. En orsak till de långa handläggningstiderna är fler anmälningar av bedrägeribrott generellt.
...