Tuesday, March 14, 2017

Arbetsgivare får rätt att förbjuda huvudduk - SvD/TT

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


https://www.svd.se/arbetsgivare-far-ratt-att-forbjuda-huvudduk

Arbetsgivare får rätt att förbjuda huvudduk

Interna regler på arbetsplatsen gör det möjligt för en arbetsgivare att förbjuda någon att bära muslimsk huvudduk på jobbet, konstaterar EU-domstolen i ett utslag om ett fall i Belgien i dag.