Thursday, January 05, 2017

Ex-muslim: Klarar ni inte av islamkritik? Flytta till mitt hemland

http://nyheter24.se/debatt/872194-islamkritik-hanif-bali-omar-makram

Ex-muslim: Klarar ni inte av islamkritik? Flytta till mitt hemland

Omar Makram: Religion är ideologi. Idéer har inte rättigheter; individer har rättigheter.

I debattinlägget ”Jag skäms över att vara med i samma parti som dig” i Nyheter24 den 30 december ger Kahin Ahmed kritik till Hanif Bali (M) för hans uttalanden om Islams profet.
Ahmed tycks hävda att Bali, genom att kritisera Islam eller brista i respekt gentemot profeten Muhammad, har brutit mot mänskliga rättigheter. Detta är fel på flera nivåer, vilket jag ska försöka förklara nedan.
...
Bali kallar Muhammad för pedofil. Om en femtioårig man gifter sig med en nioårig flicka, är det pedofili? Du har rätt till att tycka att han inte är det, men vad du inte har rätt till är att hindra andra från att vara oeniga med dig och uttrycka sina åsikter fritt.
Bali kallar Muhammad för krigsherre. Om en person utkämpar krig för att utöka sitt imperium och sprida sin ideologi, kan denne betraktas som krigsherre? Igen, du har rätt till att tycka att han inte är det, men igen, du har inte rätt att hindra andra från att uttrycka åsikter du ogillar.
Kan en sådan historisk person anses ofelbar? Det är din rätt att anse detta, men jag repeterar, det är inte din rätt att hindra andra från att uttrycka avvikande åsikter.
Vad som är stötande och respektlöst är subjektivt. Något jag och många andra finner stötande är de islamska skrifternas kvinnofientlighet, homofobi, antisemitism och våld. Vidare finner jag och andra ex-muslimer det stötande att vårt straff enligt islam är döden för att ha lämnat religionen.
...
Att påstå, som Kahin Ahmed gör i sitt debattinlägg, att kritik, ogillande eller satir av religion skulle vara ett brott mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner, är inte bara direkt fel utan också farligt. Det är ett steg ifrån att kräva lagar mot hädelse och sedan åtala personer som ”smädar religion”.
Om någon vill ha detta så kan de kanske flytta till de mänskliga rättigheternas högborgar som Saudiarabien eller andra länder i Mellanöstern där islamkritik anses som hädelse och bestraffas med fängelse eller döden.