Thursday, January 05, 2017

Bassam Al-Baghdady: Vi måste sluta blunda för islams mörka sida

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://nyheter24.se/debatt/872388-al-baghdady-islams-morka-sida

Al-Baghdady: Vi måste sluta blunda för islams mörka sida


Från texten:

Islam föddes år 610 när Muhammed började ägna sig åt sina religiösa funderingar och drog sig undan för folk till en liten grotta i berget. Han började få syner och höra röster som tolkades enligt det rådande tänkesättet då att han hade kontakt med en ängel. Där började Koranen förmedlas till Muhammed ända fram till hans död år 632.
Hur verserna formades och vad var det som förmedlades påverkades ständigt av aktuella händelser eller kriser som Muhammed genomgick. Under islams första tolv år i Mecka försökte Muhammed övertala sin mäktiga klan Qureish om islam. Det speglades tydligt i de koranverserna som hör till den perioden. De var i allra högsta grad milda, förmanar till försoning och fördömer våld. All detta i ett poetiskt rimmande språk.
När Muhammad misslyckades övertala sin släkt valde han att fly till staden Yathrib med sina anhängare som bestod av en liten skara fattiga och kastlösa. Yathrib var en politisk och ekonomisk rival till Mecka. Denna emigration kom till att bli början på den islamiska kalendern som vi känner till idag.
Antalet anhängare ökade stadigt efter emigrationen till Yethrib. I takt med det ökade islams politiska och militära makt. Det i sin tur speglades tydligt i koranverserna under denna period. Svårt att missa den mer krävande, försoningslösa och stridslystna tonen som dök upp först i Medina-verserna. Den milda tonen som vi lärde känna i Mecka var nu ett minne blott.
Samtidigt, profetens attityd till sina kritiker och rivaler färgades alltmer rött. Hur kom det sig att det blev så? En fråga som historiker får ta ställning till. Här redovisar jag den historiska utvecklingen som islam genomgick och som ledde till den komplexa religionen vi känner till idag.
Med de grundläggande kunskaperna om islam förstår vi att islam har två sidor som ett silvermynt. En sida kallar för fred och försoning från den tiden när Muhammed var svag i Mecka. Den andra sidan uppmanar till heligt krig och total makt när Muhammed blev starkare i Medina.