Thursday, December 08, 2016

Mohamed Omar, Samtiden: Alla muslimer räknas inte som muslimer

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://samtiden.nu/28403/alla-muslimer-raknas-inte-som-muslimer/

Alla muslimer räknas inte som muslimer

Kan muslimer och kristna hålla gemensam religiös högtid? När ahmadier deltog i fransk gudstjänst hoppades många på det. Men ahmadierna räknas av andra muslimer inte som muslimer. Den glada nyheten var inte så glad, skriver Mohamed Omar.

Från texten:


Därför var det många som gladdes åt nyheten att något dussintal muslimer deltog i gudstjänster i franska kyrkor för att hedra den mördade prästen Jacques Hamel. Vi kunde läsa hoppingivande och hjärtevärmande rubriker som ”Muslimer och kristna bad tillsammans”.
Jag blev dock misstänksam eftersom jag vet att troende muslimer inte kan be tillsammans med kristna i en kyrka. De flesta muslimer skulle uppfatta detta som en allvarlig synd. Det värsta man kan göra som muslim är ”shirk”, det vill säga att sätta någon vid Guds sida. Det är vad man anser att kristna gör när de tillber Jesus. För muslimer är Jesus bara en människa. I kyrkor finns också kors och helgonbilder som är absolut förbjudna enligt islamisk lag.
När jag började söka information om dessa udda muslimer som bad i franska kyrkor fick jag snabbt reda på att det rörda sig om medlemmar i det så kallade ahmadiyya-samfundet. Det är ett mycket litet samfund som är förföljt och lever farligt i alla islamiska stater. Andra muslimer, både sunniter och shiiter, vägrar att erkänna dem som muslimer. Varför? För att de tror på en profet som ska ha kommit efter Muhammed, nämligen indiern Mirza Ghulam Ahmad som levde på 1800-talet. En central dogm i islam är att Muhammed är den siste profeten, profeternas insegel.
Ahmadiyya är alltså en ganska ny, indisk religiös rörelse med synkretistiska drag. Ahmad hämtade också inspiration från kristendom och hinduism. Han menade till exempel att hinduernas gud Krishna var en profet som borde vördas av muslimer.
Ahmadierna är väldigt hatade i islamiska stater. De får inte kalla sig muslimer och inte driva moskéer. De misshandlas, torteras, våldtas och mördas. Det är därför denna religiösa rörelses ledare numera residerar i Storbritannien. Centrum är Fazl-moskén i Southfields, London. Jag använder ordet ”moské”, men muslimer utanför ahmadiyya skulle inte göra det.
Sanningen är att ahmadier är mer hatade och förföljda i islamiska stater än kristna. De har fallit offer för samma hat som dödade fader Jacques Hamel. I Storbritannien får de kalla sig muslimer, men inte i den islamiska staten Pakistan. Ahmadierna får tala i brittiska kyrkor, men inte i brittiska moskéer. En ahmadiyya-imam är bara imam inom det egna samfundet, inte i något annat islamiskt sammanhang.
Men inte ens i väst är de det lätt. Flera islamiska organisationer i Storbritannien kräver att regeringen ska sluta kalla ahmadier muslimer. De blir kränkta av att en sådan kättersk rörelse, som till och med tror på en profet efter Muhammed, ska tillåtas smutsa ner det vackra namnet islam.

Samma islamiska organisationer som vill förbjuda att man gör narr av Muhammed tvekar inte att göra narr av ahmadiernas profet Ahmad. Då är det inte ”islamofobi”, eftersom ahmadierna inte är muslimer. Ja, å gäller inte principen att man ska ”respektera alla profeter”.