Monday, October 09, 2017

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Läran Om Jihad Fanns Där Före IS Och Kommer Att Finnas Kvar Efter IS

För att läsa hela texten av islamkännaren, författaren och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2016/11/30/laran-om-jihad-fanns-dar-fore-is-och-kommer-att-finnas-kvar-efter-is/

LÄRAN OM JIHAD FANNS DÄR FÖRE IS OCH KOMMER ATT FINNAS KVAR EFTER IS