Thursday, December 01, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Läran Om Jihad Fanns Där Före IS Och Kommer Att Finnas Kvar Efter IS

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2016/11/30/laran-om-jihad-fanns-dar-fore-is-och-kommer-att-finnas-kvar-efter-is/

LÄRAN OM JIHAD FANNS DÄR FÖRE IS OCH KOMMER ATT FINNAS KVAR EFTER IS