Friday, November 18, 2016

Nima Dervish, Dagens Samhälle: Introduktion av brutalärligt snitt

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


https://www.dagenssamhalle.se/kronika/introduktion-av-brutalaerligt-snitt-29447

Introduktion av brutalärligt snitt

Olika former av värderings- och kulturkrockar manifesterar sig ofta redan på asylboendena. Det är händelser som aktualiserar behovet av en glasklar samhällsintroduktion som förklarar vad som är acceptabelt och inte.