Sunday, January 21, 2018

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Moskéer bör övervakas

För att läsa hela texten av islamkännaren, poeten, författaren och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2016/11/21/moskeer-bor-overvakas/

MOSKÉER BÖR ÖVERVAKAS

2016-11-21

Från texten:

I början av december 2015 avslöjade Gefle Dagblad att Al-Rashideen-moskén i Gävle finansierats av en stiftelse i Qatar som också finansierat Al-Qaida i Irak, det som sedan blev Islamiska staten (IS). Gävlemoskéns imam Abo Raad hyllade Islamiska statens offensiv i Irak sommaren 2014. Han stod också bakom en salafistisk hemsida som förespråkade stränga sharialagar. Enligt hemsidan är det förbjudet för en muslim att bli vän med en ”otrogen”, att delta i demokratin och att fira jul, det vill säga man förespråkar segregation och hat mot den svenska kulturen.
I december 2015 publicerade Expressen uppgifter om ”biståndsarbetaren” Ihab Hallak som samlat in 870 000 kronor i Stockholmsmoskén på Medborgarplatsen till Al-Qaida i Syrien. Hallak uppger att han tidvis arbetat för hjälporganisationen Islamic Relief i Sverige. Det är inte första gången Islamic Relief nämns i svenska medier i terrorsammanhang. I oktober 2013 rapporterade flera medier att Haytham Rahmeh, imam och främste religiöse företrädare i Stockholmsmoskén, smugglade vapen till jihadister i Syrien med anknytning till Muslimska brödraskapet. Rahmeh har suttit i hjälporganisationen Islamic Reliefs styrelse tillsammans med Omar Mustafa, den tidigare ordföranden för Islamiska Förbundet.
Imamen i Sveriges största moské har smugglat vapen till jihadister! Det är ingen liten sak. Det är samma moské som får besök av alla från toppolitiker till skolklasser. Islamiska Förbundet är enligt terrorexperten Magnus Norell en del av Muslimska Brödraskapets nätverk i Europa. Brödraskapet grundades 1928 i Egypten och dess mål är ett världsomspännande kalifat, en panislamisk stat.
Även Örebromoskén har finansierats av den salafistiska, Al-Qaida-anknutna välgörenhetsorganisation i Qatar, rapporterade Sveriges Radio för ett tag sedan. En av de mer respekterade salafitiska imamerna som varit verksamma vid Örebromoskén heter Abu Abdullah. Han plockades in av Säpo i sommaren 2015, misstänkt för att rekrytera ungdomar till jihadism. Abu Abdullah är släkt med Abo Raad i Gävle.
Abo Raad är välkommen i flera moskéer i Sverige där han åtnjuter stor popularitet bland unga muslimer. I den stora Uppsalamoskén både predikar han och håller i studiecirklar. När Upsala Nya Tidning kontaktade moskén och undrade hur de kunde låta en så pass extrem imam hålla till där svarade de att de inte alls tyckte han var extrem.
I juni i år dödades en 21-årig jihadist i Aleppo i Syrien. Den unge mannen kom från Eskilstuna där han innehade styrelseuppdrag för Eskilstuna Unga Muslimer, en medlemsförening i Sveriges Unga Muslimer (SUM). Han var också son till imamen vid Rahmanmoskén i staden. Ibrahim Ly, som suttit i styrelsen för Eskilstuna Unga Muslimer, och också undervisar i moskén, har gjort reklam för Islamiska staten på sociala medier.

...

Jag föreslår att vi håller ett vakande öga på vissa moskéer, särskilt de med salafistisk inriktning, för att kartlägga jihadistisk indoktrinering och rekrytering. Den kanske inte sker direkt i moskén, men på andra platser av personer med anknytning till moskén. Moskéer används av olika islamiska grupper som ett ställe att nätverka på, att möta nya människor. Även biståndsorganisationen Islamic Relief borde sättas under lupp. När två personer som varit aktiva i organisationen, varav en av dem suttit i styrelsen, visat sig vara inblandade i jihadistisk terrorism, är det något som inte står rätt till. Finns det mer dolt under ytan?
Vi har inte resurser att övervaka alla, men vi vet att det jihadistiska terrorhotet framför allt kommer från den salafistiska miljön. Därför bör den ringas in och prioriteras.