Sunday, November 06, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Miljöpartiet (MP) och Muslimska Brödraskapet (MB)

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2016/11/06/miljopartiet-mp-och-muslimska-brodraskapet-mb/

Från texten:

Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM), är en av dem som i Sverige har setts göra tecknet på flera bilder. I en konversation om Egypten på Twitter den 25 januari 2015 med Mathias Wåg, känd för sitt engagemang i Researchgruppen, skriver Musa: ”Revolutionen har bara börjat”. Wåg undrar vilka Musa anser kan föra revolutionen vidare, varpå Musa svarar: ”Muslimska Brödraskapet och deras anhängare”.
Musa är förstås en varm anhängare av den före detta bostadsministern Mehmet Kaplan, som också har varit ordförande i SUM. Och även Kaplan har gjort rabiatecknet. Tittar man på hans muslimska bröder och kamrater i Miljöpartiet på Facebook finner man rabiatecknet både här och där. Därför är det inte förvånande när Lars Nicander, forskare vid Försvarshögskolan, varnar för att Miljöpartiet kan ha infiltrerats av islamister. Jag skulle säga har infiltrerats snarare än kan ha.
...
Det senaste avslöjandet gäller miljöpartisten Ala al-Qut, som sitter i fritidsnämnden i Malmö. Han är också ordförande för det islamiska studieförbundet Ibn Rushd i södra Sverige. Han har gjort rabiatecknet och han har Muslimska Brödraskapets man Muhammad Morsi som sin profilbild på Facebook.
Men det stannar inte vid detta, Ala al-Qut har också, vilket han medger öppet, deltagit i en pro-Hamas konferens i Berlin förra året. Föga förvånande, då terrorgruppen Hamas, vars mål är att förinta Israel, är en del av Muslimska Brödraskapet. Konferensens logga visade en karta över Mellanöstern utan Israel. Brödraskapets andlige ledare, egyptiern Yusuf al-Qaradawi, talade en gång i Stockholmsmoskén. Han manade då till självmordsattacker mot Israel. Hassan al-Banna, som grundade Brödraskapet 1928, beundrade Hitler, och det arvet lever vidare.
I april i år bjöd den miljöpartistiske politikern Kamal al-Rifai en saudisk imam till Malmö. Imamen heter Salman al-Ouda och sprider den antisemitiska myten om att judar bakar bröd på människoblod. En gång i tiden var al-Ouda mentor åt Usama bin Ladin. Men numera tar han avstånd från Al-Qaida och Islamiska staten (IS) och anser istället att sharia, islamisk lag, ska införas genom väckelse- och missionsarbete. Han kallar dock fortfarande bin Ladin sin ”broder” och betraktar honom som en muslim med ädla avsikter som begick vissa misstag.