Tuesday, October 10, 2017

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Sverige behöver en bestämd assimilationspolitik -

För att läsa hela texten från 9:e november 2016 av islamkännaren, författaren och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2016/11/09/sverige-behover-en-bestamd-assimilationspolitik/

SVERIGE BEHÖVER EN BESTÄMD ASSIMILATIONSPOLITIK


Från texten:

Göteborgs moské, den största i staden, kostade sju miljoner euro att bygga. Saudiarabien stod för notan. Det är ganska liten skillnad mellan Islamiska staten i Irak och Syrien (IS) och Islamiska staten i Saudiarabien (ISS). I båda staterna förtrycks kvinnor och icke-muslimer. I båda staterna tillämpas de barbariska straff som föreskrivs av Muhammed. I båda staterna finns det ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet och ingen demokrati.


Resultatet av att vi tillåtit salafismen att spridas okontrollerat i vårt land ser vi nu. På skolgårdar i Göteborg leker pojkarna jihadistlekar. De skryter om pappor som slåss för IS. En ny undersökning, genomförd av föreningen Varken hora eller kuvad, visar att en av tio elever mellan 12 och 18 år i Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön, sympatiserar med IS och liknande jihadistgrupper.
Detta är alltså en av tio elever. Räknar vi bara de muslimska eleverna så är siffran självklart mycket högre! Elva procent svarade ”ja, jag har sympati” och tretton procent svarade att de kände någon annan med sådana sympatier. ”Älska islamiska staten!” skrev en elev.
...
Undersökningen visade också att eleverna har större tillit till de religiösa samfunden, som till exempel den saudiska moskén i Göteborg alltså, än till skolan och polisen. Detta är något vi känner igen från Storbritannien. En relativt ny brittisk opinionsundersökning, ”What British Muslims really think”, visar att 66 procent av de tillfrågade inte skulle rapportera till polisen om de kände någon som var på väg att bli inblandad i terrorism. Det kan bero på att man känner större lojalitet till den egna gruppen än till det icke-muslimska samhälle man lever i. Man är engelsman, eller för all del även fransman, belgare och svensk, men bara på pappret.

...
Det som krävs nu är en bestämd assimilationspolitik där invandrare som kommer till Sverige förbinder sig att göra en ansträngning att bli en del av svensk kultur och respektera våra fri- och rättigheter. Kan man till exempel inte respektera att en muslim i Sverige har rätt att lämna islam ska man inte kunna få uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det bör snarast införas prov för att bli antagen som svensk medborgare.
På samma sätt som det svenska språket är huvudspråk i Sverige bör det skrivas in i lagen att svensk kultur upphöjs till norm här, vilket innebär att staten på alla sätt ska främja svensk kultur i utbildningsväsendet, föreningslivet, kulturinstitutionerna och public service. När en svensk sed krockar med en utländsk ska den svenska seden ha företräde. I Sverige finns nu människor från hela världen och det bästa sättet vi har att komma överens är att anamma det vi har gemensamt, det vill säga den svenska kulturen, det svenska språket, de svenska sederna och de svenska högtiderna.
...
Utan en ansvarsfullare invandringspolitik och en ny assimilationsmodell riskerar vårt samhälle att fortsätta splittras och allvarliga konflikter är att vänta. Det jihadistiska våldet är bara det mest extrema uttrycket för en värdekonflikt som är djupare och bredare och påverkar vardagen för allt fler svenskar.