Sunday, November 06, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Hatet mellan muslimer

http://icevikings.blogspot.se/2016/11/mohamed-omar-det-goda-samhallet.html

Från texten:

I det senaste numret av Islamiska statens tidskrift al-Naba står det att en av terrorgruppens jihadister låg bakom en brandattack mot en shiitisk bönelokal i Malmö den 11 oktober. Polisen uppgav tidigt att branden var anlagd.
I tidskriften stod det att bönelokalen var ett centrum för ”rafidha”, de som vägrar. Det är en nedsättande benämning på shiamuslimer, ungefär motsvarande ”kättare”.
...
Tvärtom är det så att vissa skattefinansierade organisationer som ska motverka islamofobi själva ägnar sig åt att hata andra muslimer. Abo Raad är till exempel en populär och respekterad sunnitisk imam med säte i Gävle. Han turnerar även runt i Sveriges moskéer och predikar.
Abo Raad var ansvarig för hemsidan muslim.se som skapades 2009 av Sveriges Imam Förbund. De fick 416 000 skattekronor i statliga medel för projektet. På hemsidan kunde man bland annat läsa att det var förbjudet att bli vän med en icke-muslim och att straffet för homosexualitet är döden. En muslim får inte heller delta i demokratin eller tjänstgöra i den svenska armén.
När IS-jihadister intog Mosul sommaren 2014 jublade Abo Raad. I ett inlägg på Facebook uppmanade han sina anhängare att be för sina ”sunni-syskon” som krigar mot ”svekfullhetens, icke-trognas och syndfullhetens styrkor”.
...
För Abo Raad handlar konflikten i Irak om en kamp mellan rättrogna och otrogna, mellan sunniter och shiiter. ”O Allah, injaga skräck i Dina fienders hjärtan”, ber han i samma Facebookinlägg. Och det var också vad IS gjorde när de massakrerade shiamuslimer på de mest bestialiska sätt.
...
I väst sprids hatet mot shiamuslimer via nätet och arabiska satellittevekanaler, men också från moskéer. Jag har själv varit med i Uppsalamoskén när imamen hetsat mot shiamuslimer och kallat dem ”smutsiga avgudadyrkare”. Den brittiske Mellanösternkännaren Andrew Hammond menar att det vi ser nu är en ”våg av antishiitiska fördomar”.
...
I maj 2012 filmade Uppdrag granskning med dold kamera i Uppsalamoskén. En av moskéns mera omtyckta predikanter, den i Saudiarabien utbildade Abdul Wadud, gav då en misshandlad kvinna rådet att be sin man om förlåtelse. Hon skulle absolut inte kontakta polisen.
I föreläsningen ”Sanningen om shia” på YouTube kan man höra Abdul Wadud dela med sig av sin syn på dessa ”rafidha”, eller ”vägrare”, som de kallas. Han förklarar att shiaislam uppstått genom en judisk konspiration. Det var en jude som låtsades vara muslim som hittade på shiiismen eftersom han ville förstöra islam inifrån. Föreläsaren tar sedan upp vad han menar är likheter mellan shiism och judisk tro. Judarna och andra otrogna kan inte förstöra islam från utsidan, säger han, därför utger de sig för att vara muslimer.
Föreläsaren säger vidare att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen sunnit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”! Borde inte detta kunna betecknas som så kallad islamofobi? Då den här typen av åsikter sprids av svenska imamer är det inte så förvånande att en shiitisk bönelokal utsätts för attentat.