Sunday, November 06, 2016

Dr. Daniel Pipes: Niewieście pożądanie i islamski uraz

http://pl.danielpipes.org/1833/niewiescie-pozadanie-i-islamski-uraz