Sunday, November 06, 2016

Dick Erixon, Samtiden: Mänskliga rättigheter undergräver medborgerliga rättigheter

http://samtiden.nu/27667/manskliga-rattigheter-undergraver-medborgerliga-rattigheter/

Mänskliga rättigheter undergräver medborgerliga rättigheter

Det är tid att stärka handfasta medborgerliga rättigheter, de som är förankrade i lag och politiska beslut i demokratisk ordning inom nationalstaten. Detta före uttalanden från internationella organ vars förslag ofta står i strid med varandra.

Från texten:

Vi är säkert många som inte gjort åtskillnad mellan olika rättigheter eller tänkt på att olika rättigheter kan slå ut varandra. Denna okunskap måste upphöra så att vi värnar rättigheter utan att de undergräver sig själva.
När Tjeckiens förre president Václav Klaus mottog frihetspris i Stockholm i helgen tog han i sitt tacktal upp centrala och principiella aspekter om frihet och hur rättigheter bäst försvaras.
– Vi underskattade effekterna av att mänskliga rättigheter var en revolutionär förnekelse av medborgerliga rättigheter och de många friheter och seder som är beroende av dem. Mänskliga rättigheter har inget medborgarskap. De är därmed destruktiva när det kommer till suveräniteten för enskilda länder, särskilt i dagens Europa, sa Klaus.
...

En annan komplikation med mänskliga rättigheter som lovar allt, är att de urholkar respekten för att rättigheter ska upprätthållas. Ingen har antagit så många goda rättigheter som Sovjetunionen. Men resultatet blev att inga rättigheter efterlevdes. Juridik kräver precision och prioritering för att fungera i verkligheten.
Vaclav Klaus har rätt i att vi bör betona medborgerliga rättigheterna och se till att de verkligen respekteras inom rättsstaten. Detta före mer fluffiga och ibland motsägelsefulla konventioner och förslag utformade inom internationella institutioner.