Wednesday, January 04, 2017

David Wood: Jak działa islam: Trzy fazy dżihadu islamskiego + DODATEK na końcu! (polskie napisy)