Saturday, November 19, 2016

Borås Tidning/TT: 480 000 sexbrott mot kvinnor i Sverige – på ett år

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.bt.se/sverige-varlden/480-000-sexbrott-mot-kvinnor-i-sverige-pa-ett-ar/

Allt fler kvinnor säger sig vara utsatta för sexualbrott. Nya siffror från Brå visar att 480 000 händelser drabbade svenska kvinnor under 2015. Det är fler än något tidigare år.

I en ny undersökning säger tre procent av de tillfrågade kvinnorna att de utsattes för någon form av sexualbrott under 2015. Motsvarande siffra året innan var knappt två procent.
Mest utsatta är kvinnor i åldrarna 16–24 år. Bland de unga kvinnorna uppgav nio procent att de utsattes under förra året.
Siffrorna kommer från en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat.
...
I en majoritet av alla sexualbrott i rapporten (69 procent) har förövaren varit en helt okänd person.