Wednesday, November 23, 2016

Anna Dahlberg, Expressen: Sverige går sönder – och Löfven tittar på

För att läsa hela den här ledaren, besök vänligen:


http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sverige-gar-sonder--och-lofven-tittar-pa/

Sverige går sönder 
– och Löfven tittar på

Publicerad 


Från texten:


Europa genomlever just nu flera parallella kriser. Ovanpå flyktingkrisen lägger sig ett akut terrorhot. Sverige är i flera avseenden särskilt drabbat och särskilt illa rustat att möta de påfrestningar som samhället står inför.
Det är inte bara styrkan i kriserna som är oroväckande, utan att de kommer samtidigt och tävlar om samma begränsade resurser. Terrorhotet är nu det högsta i modern tid. Flyktingmottagandet är det största någonsin. Och i bakgrunden pågår mer utdragna stresstester mot statens hårda kärna såsom det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön, den organiserade brottslighetens tillväxt i utanförskapsområdena och olagliga bosättningar.
Även samhällets mjukdelar är hårdare belastade än någonsin. Den senaste veckorapporten från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är isande läsning. Krisen inom verksamheter som skola, socialtjänst och vård har i delar av landet gått så långt MSB varnar för risker för "liv och hälsa samt samhällets funktionalitet". I klartext står alltså liv på spel på grund av det ansträngda läget.
Sverige är numera ett land där asylsökande kan tvingas sova på gatan mitt i vintern och där kommuner anmäler sig själva för att utsatta barn riskerar att fara illa. Landets tredje största stad blöder och Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) förklarar uppgivet att "staten har abdikerat".

Än så länge har dessa kriser inte fortplantat sig i ekonomin. Men även där finns sårbarheter i form av en bolånebubbla som kan spricka om oron sprider sig i samhället. Och mer långsiktigt kommer kostnadstrycket att bli svårt att hantera, inte minst ute i kommunerna.