Monday, November 14, 2016

Ann Heberlein, Teologie doktor i etik: Vi behöver få veta mer om våldtäktsmännen

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.expressen.se/debatt/vi-behover-fa-veta-mer-om-valdtaktsmannen/

Vi måste göra allt vi kan för att reducera antalet sexualbrott och inte ducka för fakta – även om de är obekväma, skriver Ann Heberlein.

Från texten:

Den 7 juli redovisade Brå antalet anmälda brott för första halvåret 2016. Det anmäldes 13 procent fler sexualbrott än motsvarande tidsperiod 2015. Den 3 november offentliggjorde Brå sin delrapport angående utsatthet för sexualbrott. Enligt den har utsattheten för sexualbrott ökat från 0,8 procent 2005 till 1,7 procent 2015. Mest har utsattheten ökat i gruppen 16-24 år. 9 procent av dessa säger att de blivit utsatta för sexualbrott 2015. Att utsattheten för sexualbrott mer än trefaldigats på tio år är djupt oroande – och den uteblivna diskussionen är nästan lika oroande. Det är ett svek av gigantiska mått mot alla kvinnor i Sverige.

Det sexuella våldet tycks också ha ändrat karaktär. I rapporten ”Våldtäkt och sexualbrott” (2016) kan man läsa att blott 15 procent av alla sexuella övergrepp sker i hemmiljö. I 69 procent av fallen anges gärningsmannen vara ”okänd”. Det typiska övergreppet är inte längre en sådan våldtäkt som jag blev utsatt för, i hemmiljö av en gärningsman som är bekant. En märklig upptäckt vid läsningen av nämnda rapport är att Brå samlar data om den våldtagna – högst risk att bli våldtagen löper en lågutbildad, ensamstående kvinna med två utrikesfödda föräldrar. Däremot finns ingen tillgänglig data om gärningsmännen.

Det är naturligtvis otillräckligt. Tidigare forskning (Brå 1996 ”Invandrare och invandrares barns brottslighet” samt Brå 2005 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet”) pekar på att män från Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade i sexualbrottsmål. Många tycks utgå ifrån att det också förhåller sig så – men vi vet inte, eftersom Brå inte redovisar data om gärningsmän.