Tuesday, February 28, 2017

Tommy Hansson, Dispatch-International: Därför är Sverigedemokraterna riksdagens Israelvänligaste parti (återpostning)

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.d-intl.com/2015/10/21/darfor-ar-sverigedemokraterna-riksdagens-israelvanligaste-parti/

Därför är Sverigedemokraterna riksdagens Israelvänligaste parti

Dispatch International

Från texten:

När jag nu avslutningsvis ska sammanfatta Sverigedemokraternas inställning till ett Israel som fortsätter att kämpa för våra europeiska värden – vilket inte är så konstigt eftersom Israel grundades huvudsakligen av personer med europeiska rötter – så gör jag det med några rader hämtade ur den kommunistiska tidningen Proletären, organ för Kommunistiska Partiet (KP) skrivna efter Jimmie Åkessons sommartal 2014:

”Partiets stöd för Israel är fullt logiskt. I sitt sommartal kallar Jimmie Åkesson islamismen för det största globala hotet mot fred, säkerhet, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Han kallar den en erövringsideologi och vår tids nazism och kommunism. … I Sverigedemokraternas världsbild pågår en civilisationernas kamp, där västerländsk demokrati står mot muslimsk fundamentalism. Israel blir då en viktig front i denna kamp.”

Hela artikeln här.

Det framgår på andra ställen i 
Proletärens artikel att tidningen inte har mycket till övers för SD och Jimmie Åkesson. Men just de ovan citerade orden utgör en enligt min mening en utmärkt sammanfattning av Sverigedemokraternas syn på Israel och den nödvändiga opinionsbildningen mot islamism och islamisering.