Monday, October 30, 2017

Mohamed Omar, Samtiden: Det som var stort under islams storhetstid var inte så islamiskt

För att läsa hela texten av islamkännaren, författaren och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

http://samtiden.nu/27092/det-som-var-stort-islams-storhetstid-var-inte-sa-islamiskt/

Det som var stort under islams storhetstid var inte så islamiskt


För väst var islams guldålder när vetenskapsmän och fritänkare fick inflytande, men för muslimska lärde är islams guldålder den första tiden då Guds lagar styrde och det heliga kriget gav segrar över de otrogna. Mohamed Omar visar de dramatiska skillnaderna på hur guldålder uttolkas.

Både muslimer och västerlänningar talar ibland om ”islams guldålder” eller ”islams storhetstid”. De använder samma ord men menar olika saker. Västerlänningar syftar på en period i muslimernas historia då vetenskapsmän, fritänkare och kättare på vissa håll kunde uttrycka sina tankar, framför allt från 800-talet och fram till mongolernas erövring av Bagdad 1258, medan muslimerna syftar på islams tidigaste historia under profeten Muhammed och de fyra ”rättledda” kalifernas teokratiska styre. Man ser detta som ett utopiskt samhälle där Guds lagar rådde och muslimer satte livet efter döden före livet i världen och jihad, det heliga kriget, gav dem seger efter seger mot de otrogna.