Tuesday, November 07, 2017

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Islamisk morgonakt provocerar


https://detgodasamhallet.com/2016/10/23/islamisk-morgonandakt-provocerar/

ISLAMISK MORGONANDAKT PROVOCERAR