Friday, October 28, 2016

Michael Verdicchio, GP: Utbrett hedersförtryck mot flickor i Göteborg

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/utbrett-hedersf%C3%B6rtryck-mot-flickor-i-g%C3%B6teborg-1.3908432

Utbrett hedersförtryck mot flickor i Göteborg

Åtta av tio tillfrågade flickor kontrolleras hårt av sina föräldrar och många får inte åka på klassresor, gå på bio eller välja partner själva. Undersökningen Tolvhundra visar att hedersförtrycket mot flickor är utbrett i Göteborgs förorter.

Från texten:

Enkätundersökningen som besvarats av 1 200 skolelever i nordöstra Göteborg, varav hälften flickor, ger en mörk bild av situationen för många unga. I studien känner sig tjejer genomgående begränsade att delta i både simundervisning, sexualkunskap, att besöka fritidsgårdar, bio eller umgås med det motsatta könet. Motsatsen gäller för pojkarna, något som är genomgående i hela studien.

Exempelvis svarade 78 procent av tjejerna att de upplever att deras föräldrar kontrollerar deras privatliv mycket hårt, medan enbart 16 procent av killarna svarade det samma. Hela 57 procent av tjejerna svarade att de aldrig eller sällan får åka med på enklare klassresor utan övernattning, medan 80 procent av pojkarna alltid får åka med.

...

Studien visar att både pojkar och flickor värderar familjemedlemmars rykte högt. Hela 78 procent av pojkarna ansåg att de själva hade ett ansvar för att kontrollera sina systrar, medan tjejerna i första hand tyckte att det enbart var föräldrarnas ansvar. 
Att behålla familjetraditioner och familjekulturer värderas också högre än att anpassa sig till samhället och andra kulturer. Över hälften av de tillfrågade svarade dessutom att de inte får ha ett homosexuellt förhållande för sina föräldrar.
Av de 1200 som svarat på undersökningen är ungefär hälften födda i Sverige. De allra flesta har dock utländsk bakgrund och utlandsfödda föräldrar.
...
2015 visade till exempel en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att enbart 69 procent av unga med utländsk bakgrund får vara ihop med vem de vill, jämfört med 93 procent av de unga med svensk bakgrund.