Sunday, October 30, 2016

Mia Tottmar: "DN/Ipsos: Majoriteten vill ha förbud mot tiggeri"

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.dn.se/sthlm/dnipsos-majoriteten-vill-ha-forbud-mot-tiggeri/

DN/Ipsos: Majoriteten vill ha förbud mot tiggeri

Mer än hälften av stockholmarna vill förbjuda tiggeri. Det är en markant skillnad mot förra årets mätning, då 32 procent var för ett tiggeriförbud.

Från texten:

55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet i staden medan 31 procent tycker att det ska vara tillåtet. Det visar DN/Ipsos mätning. 13 procent har ingen uppfattning.
Resultatet indikerar att opinionen i Stockholm rört sig i mer restriktiv riktning. Frågan om tiggeri ställdes också i förra årets stockholmsmätning, då svarade en majoritet – 58 procent – att tiggeri bör vara tillåtet.
...
I årets mätning svarar 66 procent att de inte ger pengar till tiggare, i fjol var det 54 procent. 17 procent svarar att de brukar ge pengar till tiggare någon gång i månaden eller oftare. I förra årets telefonundersökning svarade 35 procent att man brukar ge pengar till tiggare någon gång i månaden eller oftare.
...
Ipsos ställde också frågan ”hur tycker du att man bör agera för att lösa situationen med tiggare i Stockholm?”. En stor majoritet, 65 procent, tycker att man bör stödja organisationer som hjälper på plats i länder som Rumänien.
...
Fakta. Undersökningen
Ipsos har under perioden 27 september till den 11 oktober intervjuat 768 röstberättigade väljare i Stockholms kommun genom digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad respondentpanel.
Tycker du att tiggeri ska vara tillåtet eller förbjudet i Stockholm?
Tillåtet: 31 %
Förbjudet: 55 %
Hur tycker du att man bör agera för att lösa situationen med tiggare i Stockholm? (flera svar går bra)
Skänka pengar till de som tigger: 11 %
Skänka pengar till organisationer som hjälper tiggare i Sverige: 31 %
Skänka pengar till organisationer som hjälper på plats i länder som Rumänien: 65 %
Inte skänka pengar alls: 25 %
Annat: 20 %
Vet ej: 4 %