Sunday, October 30, 2016

Ledare, DN: Regeringen överger de bortgifta barnen

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/regeringen-overger-de-bortgifta-barnen/
DN 30/10 2016. Socialtjänsten hjälper vuxna män att behålla greppet om barn som de gift sig med. Det hade varit otänkbart om barnen fötts i Sverige.

Från texten:


Hur många gånger kan man säga att man tar ett problem på allvar utan att göra någonting åt det?
Det är inte längre någon nyhet att barnäktenskap accepteras av svenska kommuner och myndigheter. Migrationsverkets egen utredning har visat att asylsökande barn har bemötts som ena halvan av ett gift par, snarare än som barn med rättigheter. På samma sätt har socialtjänsten i flera kommuner valt att placera barn i samma bostad som hennes inte sällan vuxne man – trots att barnäktenskap är olagligt.
Men till skillnad från Migrationsverket, som har påbörjat ett arbete för att förbättra rutinerna kring de här barnen, fortsätter socialtjänsten att lämna bortgifta barn hos deras män.
En förklaring finns i Socialstyrelsens onödigt diffusa riktlinjer, vilket riksdagsledamoten Tina Ghasemi (M) och Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M) påpekade i SvD tidigare i veckan.
...
Riktlinjerna är inte bara lite luddiga, de är så diffusa att de går att använda för att fatta helt olika beslut. Socialtjänsten i Jönköping har tolkat det som att flickan i regel ska placeras med maken, medan ansvariga i Göteborg har dragit slutsatsen att barnet ska separeras från sin man.
Så vilken bedömning är då korrekt utifrån riktlinjerna? Det förblir oklart även det. Besluten har nämligen inte stött på patrull – alldeles oavsett hur de har sett ut.
Den myndighet som ansvarar för tillsynen är IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO saknar statistik på hur många fall som tidigare har granskats. Eva Kågström, nationell samordnare för barnfrågor på myndigheten, känner inte till ett enda. Däremot pågår just nu tre ärenden, berättar hon.
Att granskningarna fram till nu har varit obefintliga, och att det även efter årets avslöjanden fortfarande är så få, beror på att granskningar inleds efter att en anmälan har kommit in. Trots de stora skillnaderna inom landet har ingen tillsyn av gruppen som helhet skett