Saturday, October 15, 2016

Dr. Daniel Pipes: Kvinnlig Lust och Islamiskt Trauma

http://sv.danielpipes.org/2141/kvinnlig-lust-och-islamiskt-trauma

Kvinnlig Lust och Islamiskt Trauma

av Daniel Pipes
New York Sun
25 maj, 2004
Ursprunglig engelsk artikel: Female Desire and Islamic Trauma
Översättning till svenska: Ilya Meyer

Bilderna från Abu Ghraib-fängelset i Irak rörde upp känslorna i den muslimska världen i sådan grad att en analytiker sade att våldtäktsbilderna "skulle jämställas med en kärnkraftsexplosion" om de visades i muslimska länder. Sådana extrema reaktioner lyfter upp det känsliga ämnet sex i relationerna mellan den muslimska världen och västvärlden. Dessa två världar hyser väldigt olika antaganden om kvinnlig sexualitet. (Jag använder mig här av Fatima Mernissis tankar i hennes bok som utkom 1975, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society.) I västvärlden antog man tills nyligen att män och kvinnor upplevde erotik olika, männen var jägare och aktiva, de förförde och trängde in i kvinnan alltmedan kvinnan passivt uthärdade upplevelsen. Endast helt nyligen har tanken på att kvinnor också har sexuella begär börjat göra sig gällande.

Med tanke på muslimernas rykte om ålderdomliga sedvänjor är det ironiskt att notera att islamisk civilisation inte bara framställer kvinnor som havande sexuella önskemål utan de ses även som mer passionerade än män. Det är faktiskt detta synsätt som har fastställt kvinnors plats i traditionellt muslimskt liv.

I det islamiska synsättet söker både män och kvinnor sexuellt umgänge där deras kroppar genomgår likartade förlopp och ger likartad vällust. Om västerlänningar traditionellt har sett den sexuella akten som ett slagfält där mannen utövar sitt övertag över kvinnan har muslimer sett den som en kärleksfull och delad glädje.

Faktum är att muslimer tror att kvinnors begär i allmänhet är så mycket större än männens och därför är det kvinnan som ses som jägaren och mannen som hennes passiva offer. Om troende känner en försumbar oro över den sexuella akten som sådan är de som besatta av den fara som kvinnor utgör. Så starka tror man att hennes behov är att hon symboliserar urkrafter som oresonlighet och oordning. En kvinnas otyglade begär och oemotståndliga attraktionskraft ger henne en makt över män som till och med konkurrerar med guds. Hon måste tyglas eftersom hennes ohämmade sexualitet utgör en direkt fara för den sociala ordningen. (Symboliken för detta finns i det arabiska ordet fitna som betyder både civil olydnad och vacker kvinna.)

Hela den muslimska sociala strukturen kan ses som tyglandet av kvinnlig sexualitet. Man går långt för att separera könen och minska kontakten dem emellan. Detta förklarar sedvänjor som täckandet av kvinnors ansikten och separata kvinnliga bostadsområden eller harem. Många andra inrättningar har som syfte att minska kvinnlig makt över män, till exempel hennes behov av en mans tillstånd för att resa, arbeta, gifta sig eller skilja sig. Betecknande nog brukade muslimska bröllop vara mellan två män – brudgummen och brudens förmyndare.
Inte ens gifta par bör bli för fästa vid varandra; för att försäkra sig om att en man inte så uppfylls av kärlek till sin fru att han försummar sina skyldigheter gentemot gud. Muslimskt familjeliv begränsar kontakten mellan makarna genom att dela upp deras intressen och skyldigheter, genom att skapa obalans i deras maktrelation (hon är mer hans tjänarinna än hans maka) och genom att uppmuntra bandet mellan mamma och son före den äktenskapliga förbindelsen.

På det hela taget levde muslimer upp till dessa islamiska ideal för relationen mellan män och kvinnor i förmodern tid. Ändå fanns farhågan för att kvinnor skulle bryta sig loss från sina restriktioner och störta samhället i fördärvet.
Dessa farhågor ökade under de senaste århundradena i takt med att influenser från västvärlden spreds genom den muslimska världen. Västvärldens sätt kolliderade nästan alltid med det islamiska sättet. De två skiljs åt genom den ökade makten och friheten som kvinnorna i väst har förvärvat genom juridisk jämställdhet, monogami, romantisk kärlek, öppen sexualitet och ett flertal andra vanor. Resultatet har blivit att båda dessa civilisationer ser på varandra som djupt felaktiga, till och med barbariska.

För många muslimer utgör västvärlden inte bara ett yttre hot som otrogna inkräktare; det fräter också sönder traditionella mekanismer för att hantera det interna hotet, kvinnan. Detta leder till omfattande oro för att anamma västvärldens sätt att leva och man föredrar istället att hålla fast vid äldre seder och bruk. Skillnader i sexualitet bidrar med andra ord till en allmän muslimsk motvilja mot att acceptera moderna tider. Rädslan för västvärldens syn på erotik leder till begränsningar för muslimer inom både politiska och ekonomiska samt kulturella områden. Sexuella farhågor utgör en huvudförklaring till islams trauma i den moderna tiden.

Detta förklarar den extrema känsligheten för så skilda saker som flickor som bär huvudduk i franska klassrum, "hedersmord" i Jordanien, kvinnliga bilförare i Saudiarabien och dessa bilder från Abu Ghraib-fängelset i Irak.