Thursday, September 01, 2016

Dr. Magnus Norell, m.fl: Dags att försvara det sekulära samhället

För att läsa hela artikeln, klicka vänligen på länken:


http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-att-foersvara-det-sekulaera-samhaellet-27111

Dags att försvara det sekulära samhället

Demokrati. ”Sverige har under en lång tid utsatts för en rad påfrestningar och utmaningar i samhället. Det är sammantaget ett resultat av flera regeringars oförmåga eller ovilja att hantera dessa påfrestningar och utmaningar.” Så inleds ett öppet brev till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat, undertecknat av en rad kända samhällsdebattörer, skribenter och akademiker.
Magnus Norell mfl , forskare