Friday, May 12, 2017

Program dla dzieci: Chrześcijanie i Żydzi są gorsi, tchórzliwi i godni pogardy (polskie napisy)W telewizji Autonomii Palestyńskiej nadano program, w którym dziewczynka recytuje wiersz o godnych pogardy chrześcijanach i Żydach.