Thursday, July 28, 2016

Patricia Higson, GP: Professorn: ”Terrordåd i Sverige en tidsfråga”

För att läsa artikeln, klicka vänligen på länken:

http://www.gp.se/nyheter/sverige/professorn-terrord%C3%A5d-i-sverige-en-tidsfr%C3%A5ga-1.3512965

Professorn: ”Terrordåd i Sverige en tidsfråga”

Terrordåden i Europa har skakat hela världen. Trots att myndigheterna arbetar för att förhindra en attack i Sverige så tror professor Robert Egnell att det bara är en tidsfråga.