Saturday, July 02, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Är moskéer mer värda än kyrkor?

För att läsa hela artikeln, klicka vänligen på länken:

ÄR MOSKÉER MER VÄRDA ÄN KYRKOR?


Från artikeln:
Vi befinner oss i den islamiska fastemånaden ramadan. För de fromma är detta en månad att öka sitt religiösa nit, att be mer och med mer inlevelse, att ge mer allmosor och att läsa och begrunda Koranens visdomar.
En gärning som i traditionell islam ses som särskilt god är jihad, det heliga kriget. Numera finns det muslimer som känner sig obekväma med jihad och menar att det bara är till för försvar. Men så finns det andra grupper som vill hålla fast vid hur jihad beskrivs i Koranen och profeten Muhammeds undervisning. Det är då det blir farligt.
Profeten Muhammed utkämpade sitt första och viktigaste slag mot ”avgudadyrkarna” under ramadan och månadens helighet gjorde att detta heliga krig blev ännu heligare. Jihadistiska grupper som Al-Qaida och Islamiska staten (IS) blir något ivrigare i fastetider.
Vad handlade Muhammeds krig om? För att göra en lång historia kort: Muhammed såg sig som den renaste av monoteister och hatade ”avgudadyrkan”. Han ville rensa hemstaden Mecka från ”avgudabilder”. Men meckanerna vill ha kvar dem och så blev det krig. När Muhammed till slut erövrade Mecka förstörde han alla bilder.
Muhammed instruerade också sina följeslagare att krossa varje styggelse till ”avgudabild” de kom över. Det är sådana instruktioner IS stödjer sig på när de går lös på gamla statyer med släggor och bomber. Det är lätt att se att kristna bilder av Jesus och Maria med flera kan reta gallfeber på någon med en sådan mentalitet.
Ja, särskilt under ramadan när man tillbringar mer tid i moskén med att läsa Koranen och de fromma legenderna om Muhammeds krig och att lyssna på suggestiva predikningar om de goda muslimska monoteisterna och de vederstyggliga avgudadyrkarna.
Någon lättrörd, religiös svärmare kan få för sig att detta onda måste utrotas här och nu. Att ”avgudabilder” och ”avgudadyrkan” inte ska tolereras under denna heliga månad. Det kan ha varit en man av det slaget som måndagen den 27 juni gick till anfall mot Sankt Pauli kyrka i Malmö.

...

Den här typen av attacker är mycket vanliga i muslimska länder med kristen minoritet. Där lever de kristna i ständig fruktan för angrepp mot liv och egendom. Kristna är idag den mest förföljda religiösa gruppen, och det beror till stor del på islamisk kristofobi. I flera islamiska länder är dessutom kristofobin sanktionerad av staten genom diskriminerande lagar.