Saturday, July 02, 2016

Hanne Tolg, document.no: Ingen festivalmoro for unge svenske jenter


Putte i Parken” er en svensk fes­ti­val som de siste dagene har pågått i Karl­stad. Poli­tiet sier at de har mot­tatt elleve eller tolv anmeldelser for sek­suelle antas­telser og at de for­ven­ter enda fler. Store men­neske­mengder gir gode muligheter tahar­rush gamea, en ny berikelse som Køln og mange andre steder er blitt kjent med det siste året. Jen­tene omringes av en organ­is­ert gjeng med et annet verdis­ett enn det tradis­jonelt svenske og beføles og antastes uten at andre får med seg hva som foregår.
...
Også andre fes­ti­valer i Sverige melder om samme over­grep og verre. Under Brå­val­lafes­ti­valen er det i løpet av to dager rap­portert tre voldtek­ter og ni sek­suelle over­grep. Arrangørens bønn på Face­book blir neppe hørt:
– Till er som inte kan bete er, som inte kan respek­tera andra män­niskor: Sluta. Sluta förstöra. Sluta ta er fri­heter som inte är era att ta