Thursday, July 07, 2016

Global Axess - Om krig, Del 10 av 18: USA:s krigföring sedan 1991

För att se den mycket intressanta intervjun, klicka vänligen på länken:Frederick Kagan är chef för Critial Threats Project vid American Enterprise Institute i USA. Han forskar på amerikansk säkerhet och strategi och har varit rådgivare till President George W Bush. Hans senaste bok är Lessons for a long war: how America can win on new battlefields. Här i samtal med Thomas Gür.
Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.
Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.