Wednesday, June 01, 2016

SVT Nyheter, Jämtland: Kvinnor vittnar om utsatthet på asylboenden

För att läsa hela texten av Sara Leijman och Lina Abusagr, klicka vänligen på länken:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/kvinnor-vittnar-om-utsatthet-pa-asylboenden

Ungefär en tredjedel av alla som söker asyl i Sverige är kvinnor. På boendena ute i landet där människor väntar på besked om uppehållstillstånd är majoriteten män. SVT Nyheter har besökt flera asylboenden i norra Sverige och pratat med kvinnor som vittnar om att de känner sig utsatta och rädda.
...
SVT Nyheter har besökt sju olika asylboenden i Jämtlands län där vi intervjuat 14 kvinnor. De berättar om en tillvaro där de oroas av männens blickar och inviter.
...
Migrationsverket är medveten om att det finns kvinnor som upplever en otrygghet på boenden. Man jobbar därför med att öka tryggheten. I allvarliga fall försöker man flytta kvinnan till ett annat boende.
– Lägenheter är en bristvara och det är ju det vi helst skulle vilja erbjuda, säger Jörgen Leding som är enhetschef på Migrationsverket i Östersund.
Hos polisen finns ingen statistik på exakt hur många av de anmälningar man får in som rör asylboenden som gäller just kvinnor. Däremot är polisområdeschefen i Jämtland/Härjedalen, Stephen Jerand, övertygad om att kvinnorna lever i en särskilt utsatt situation – och att det är så över hela Sverige.

Polischef djupt oroad

– På något vis känns det som om Sverige har övergett kvinnor och barn i det här, säger han.
Stephen Jerand är själv ofta ute på asylboenden och han efterlyser ett bättre och mer strukturerat arbete från flera olika myndigheter.
– Vi har väldigt svårt att komma in i den här miljön, utan vi kommer när det hänt någon form av bråk eller övergrepp. Men vi har länge sagt att kvinnor och barn måste lyftas högre upp på skalan, säger han.