Tuesday, June 28, 2016

Pulsträning ökar inlärning - UR Play

För att se den här mycket intressanta föreläsningen, klicka vänligen på länken: 

http://urplay.se/program/195106-ur-samtiden-pulstraning-och-inlarning-pulstraning-okar-inlarning

Paul Zientarski, idrottslärare och Ted talk-talare, menar att idrotten är skolans viktigaste ämne. Här berättar han om hur Chicagoskolan Naperville Central High fick upp skolans resultat med 40 procent genom att koppla kärnämnena till pulsträning. Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.