Monday, June 13, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Ingen slump att den jihadistiska attacken i Orlando skedde under Ramadan

INGEN SLUMP ATT DEN JIHADISTISKA ATTACKEN I ORLANDO SKEDDE UNDER RAMADAN

Den största masskjutningen i USA:s moderna historia, en jihadistisk attack, inträffade under månaden ramadan. Jag tror inte att det är en slump. Enligt de berättelser vi har om profeten Muhammed, och som hålls för sanna av mainstreammuslimer, så genomförde han flera krigståg och plundringar under just denna månad. Jihad är ju inte bara ett krig vilket som helst utan ett heligt krig. Jihad är en god gärning och under fastan ska man göra gott.
För de som anser att de är ute i ett heligt krig i Muhammeds efterföljd faller det sig naturligt med en attack under ramadan mot en klubb för homosexuella. Hatet mot homosexuella är starkt förankrat i islamiska källor där homosexuella handlingar beskrivs som en oerhörd synd som bör straffas med döden. I de flesta islamiska länder är homosexuella handlingar förbjudna och i alla islamiska länder riskerar homosexuella förföljelse på grund av allmänhetens negativa attityder.
Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden.