Wednesday, June 29, 2016

Global Axess - Om krig, Del 5 av 18: Den militanta jihadistiska poesin

För att se hela den här mycket intressanta intervjun, klicka vänligen på länken:Elisabeth Kendall är senior research fellow i arabiska och islamiska studier vid universitetet i Oxford. Hennes nuvarande arbete undersöker kopplingarna mellan militant jihadism och konst och litteratur. Kendall har bland annat forskat på ungdomsaktivism och al-Qaida-poeter i Yemen. Här i samtal med Niklas Ekdal.
Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.
Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.