Tuesday, June 28, 2016

Global Axess - Om krig Del 4 av 18: Media och krig. Spanien 1936

För att se den här mycket intressanta intervjun, klicka vänligen på länken:Nathan Shachar är svensk journalist och författare, verksam för Dagens Nyheter. Hans böcker har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Shachar är specialiserad på den spanska världen och på Mellanöstern. Han intervjuas här av Niklas Ekdal.
Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.
Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.