Saturday, May 21, 2016

Transmissionsmedium

https://sv.wikipedia.org/wiki/Transmissionsmedium
Ett transmissionsmedium[1][2] är en materia eller ett material genom vilket energi och därmed information kan överföras i någon form.
Olika former av energi kan ledas genom olika typer av transmissionsmedier, exempelvis: