Saturday, October 22, 2016

Raymond Ibrahim: Når muslimer forråder ikke-muslimske venner og naboer

För att läsa historikern och islamspecialisten Raymond Ibrahims text i dansk översättning från engelskan, klicka vänligen på länken:
Når muslimer forråder ikke-muslimske venner og naboer
Af Raymond Ibrahim
Oversættelse af: When Muslims Betray Non-Muslim Friends and Neighbors
Kilde: RaymondIbrahim.com, 8. juli 2015
Udgivet på myIslam.dk: 20. april 2016

Hvis intet andet er nævnt, er alle Koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".