Thursday, September 28, 2017

Raymond Ibrahim, Gatestone Institute: Kristna förföljs av muslimer också i Väst

https://sv.gatestoneinstitute.org/about/

Om Gatestone Institute

"Låt oss därför ömt och vänligt vårda medlen för kunskap. Låt oss våga läsa, tänka, tala och skriva."
— John Adams
Gatestone Instituteär ett opartiskt, icke-vinstdrivande internationellt råd och tankesmedja, som har vigt sina krafter åt att upplysa allmänheten om det som de traditionella medierna undviker att rapportera om. Gatestone vill främja:
  • Våra institutioner för demokratin och rättsstaten
  • Mänskliga rättigheter
  • En fri och stark ekonomi
  • En militär som är kapabel att säkra freden där hemma och i den fria världen
  • Energimässig oavhängighet
  • Se till att allmänheten är informerad om hoten mot vår individuella frihet, suveränitet och yttrandefrihet.
Gatestone Institute arrangerar nationella och internationella konferenser, genomgångar och arrangemang för medlemmar och andra. Bland deltagarna finns världsledare, journalister och experter – man analyserar, hittar strategier och håller dem informerade om aktuella ämnen samt, om möjligt, rekommenderar lösningar.
Gatestone Institute kommer att ge ut böcker och fortsätta publicera dagliga artiklar på https://sv.gatestoneinstitute.org, som behandlar ämnen som militära och diplomatiska hot mot USA och våra allierade; händelser i Mellanöstern och deras möjliga konsekvenser samt transparensen och tillförlitligheten i internationella organisationer.
Gatestone Institute finansieras av privata donationer och stiftelser. Vi är tacksamma för ert stöd.

Ambassadör John R. Boltonordförande

Nina Rosenwaldpresident
Naomi H. Perlman, vicepresident

Amir Taheri, ordförande, Europastyrelsen¨

För att läsa hela artikeln av historikern och lärda islamspecialisten Raymond Ibrahim, klicka vänligen på länken:

http://sv.gatestoneinstitute.org/6759/kristna-forfoljs-av-muslimer

Kristna förföljs av muslimer också i Väst

"Här ber vi bara till Allah"