Friday, May 27, 2016

Metro, TT: Minister lovar bättre IT-säkerhet

http://www.metro.se/nyheter/minister-lovar-battre-it-sakerhet/Hdzpez!vnBrB5Wrj8HonqDN491Biw/

Från artikeln:

Riksrevisionen har granskat hur nio myndigheter sköter sitt arbete med informationssäkerhet. Slutsatsen är att det inte duger. Det paradoxala är att alla är överens om att god informationssäkerhet är en nödvändig förutsättning för att digitalisera förvaltningen och att mer behöver göras, men ändå har så lite skett, enligt riksrevisor Margareta Åberg.

...


Inrikesminister Anders Ygeman (S) håller med Riksrevisionen om att regeringen måste ta ett fastare grepp om myndigheternas IT-säkerhet.
– Det är en rimlig slutsats. Det kom en Riksrevisionsrapport nyligen som visade på allvarliga brister, vilket är allvarligt i sig. Men det som är riktigt allvarligt är att för sju år sedan kom precis samma rapport från Riksrevisionen, och det är bakgrunden till att vi infört obligatorisk incidentrapportering, säger Anders Ygeman till TT.
– Vi kommer också att presentera en samlad strategi för informationssäkerheten och vidta en rad andra åtgärder i linje med den kritik Sverige fått i Riksrevisionens rapport, fortsätter han.