Sunday, May 01, 2016

Kerstin Holm, SVT Nyheter: Anders Ygeman vill göra om terrorlagstiftningen

För att läsa hela texten och se Tv-klippet, klicka vänligen på länken:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-ygeman-vill-gora-om-terrorlagstiftningen

Regeringen har beslutat sig för att göra en total översyn av den svenska terrorlagstiftningen. Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kommer en utredning att tillsättas i början av nästa år och vara klar 2018.

Från artikeln:

– Vi behöver en effektivare och överskådlig terrorlagstiftning för den har kommit till i flera etapper och är lite av ett lapptäcke.
Regeringen förbereder just nu utredningen som ska se över den svenska terrorlagstiftningen. Enligt inrikesminister Anders Ygeman är målet att få en enhetlig straffrättslig lagstiftning som blir effektiv och värnar om den personliga integriteten.
...

Advokatssamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar beslutet om en översyn av lagstiftningen.
– Det är mycket glädjande och vi välkomnar det. Advokatsamfundet har önskat det sedan lång tid tillbaka och skälet till det är att det är en väldig svåröverskådlig lagstiftning. Den är svår att tillämpa och det gäller för alla såväl åklagare domare som advokater och det har att göra med att definitionen av terroristbegreppet inte är enhetlig.
Kan den då bli mer rättssäker om den ses över?
– Absolut, den kan både bli mer rättssäker och mer effektiv.