Thursday, May 26, 2016

Kazanie w DamaszkuDamaszek, środek piekła, stolica kraju, w którym zabito ponad ćwierć miliona ludzi, w którym jedna czwarta narodu jest bez dachu nad głową i błąka się po bezdrożach. O czym mówi kapłan w środku piekła? O strasznych Żydach i o "Protokołach mędrców Syjonu". Tak mu każe jego Bóg, tak rozumie religię, tak rozumie moralność, tak rozumie świat. U nas też są tacy, bardzo wielu.

http://www.memri.org/about-memri.html

Exploring the Middle East and South Asia through their media, MEMRI bridges the language gap between the West and the Middle East and South Asia, providing timely translations of Arabic, Farsi, Urdu-Pashtu, Dari, and Turkish media, as well as original analysis of political, ideological, intellectual, social, cultural, and religious trends.

Founded in February 1998 to inform the debate over U.S. policy in the Middle East, MEMRI is an independent, nonpartisan, nonprofit, 501(c)3 organization. MEMRI's main office is located in Washington, DC, with branch offices in various world capitals. MEMRI research is translated into English, French, Polish, Japanese, Spanish and Hebrew.