Friday, May 20, 2016

John Granlund, Aftonbladet: Spionprofessorn: Det här kan vara hybridkrigföring

För att läsa hela artikeln och se inslaget på Aftonbladet-TV, klicka vänligen på länken:


Sabotage mot sändarmaster, kollaps hos SOS Alarm och senast i dag ett radarhaveri som lamslår flygtrafiken.
Nu säger både regering och opposition att de mystiska händelserna måste utredas för att undersöka om det finns ett samband.
– Scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan Krim-operationen 2014, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

De senaste dagarna har den kritiska infrastrukturen i Sverige - totalförsvaret - satts under hård press. Samtliga av de drabbade beskriver händelserna som unika och exceptionella.
...

Också Allan Widman (L), ordförande i Försvarsutskottet, ser med oro på senaste veckans händelser.
– Det har hänt tillräckligt för att man ska fundera och börja fråga sig om det är något mönster i det här av något slag. Det har varit så många allvarliga enskilda händelser nu att det finns skäl att göra en utredning. Händelserna har dessutom alla det gemensamt att det innebär eller kan innebära allvarliga påfrestningar på samhället, säger Allan Widman.
Han vill inte spekulera i orsakerna bakom den senaste tidens händelser men säger ändå:
– Det finns väldigt mycket som har hänt de senaste åren som visar på behovet av ett totalförsvarsperspektiv. Allt från hybridkrigföring till informationsoperationer till allvarliga incidenter. Det är viktigt att vi nu låter myndigheterna få reda ut vad det här är för händelser, vad som har förorsakat dem och med vilka syften och att vi sedan karlägger eventuella samband.
...

På frågan om vem som kan tänkas ha ett intresse av att angripa Sverige svarar han:

 Det krävs inte någon stor fantasi eller djup inläsning om vad som har hänt under de senaste två åren för att inse vilken främmande makt som ligger nära till hands här även om ingen kan peka på att där är de skyldiga. Men scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan Krim-operationen 2014, att man medvetet genomför diffusa aktioner som skadar, stör och destabiliserar ett annat land utan att det finns en klar koppling till en annan stats aktör. Syftet kan vara rent demonstrativt, att man vill demonstrera Sveriges svaghet. Syftet kan också vara att man i liten skala prövar effekterna av våra åtgärder som i ett annat läge skulle kunna genomföras i större omfattning, säger Wilhelm Agrell.

Han påpekar att resonemanget är hypotetiskt och att de pågående utredningarna inte kommit med några svar till allmänheten än.

– Det är för tidigt för att dra några slutsatser även om man kan säga att det är professionellt utfört vilket minskar mängden tänkbara gärningspersoner. Och så länge man inte kan avföra ett möjligt samband så måste man gå vidare och ta det hela på stort allvar. Om det är så att det är ett mönster kan man ju också förvänta sig att det kommer en fortsättning.