Thursday, May 05, 2016

Global Axess - Om Krig, Del 2 av 18: Krig och stat

För att se den här mycket intressanta intervjun, klicka vänligen på länken:Philip Bobbitt är amerikansk professor i konstitutionell rätt och tidigare militärstrateg i Vita Huset. Han har publicerat åtta böcker varav den senaste The Garments of Court and Palace: Machiavelli and the World That He Made gavs ut 2013. Han har i decennier spelat en betydande roll för tänkandet kring amerikansk säkerhetspolitik. Philip Bobbitt i samtal med Thomas Gür.
Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.
Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.