Sunday, May 08, 2016

Expressen: ”Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig”

För att läsa hela texten i Expressen av Diamant Salihu reporter, och Meli Petersson Ellafi fotograf, och se inslaget i Expressen-TV, klicka vänligen på länken:


http://www.expressen.se/nyheter/du-har-lamnat-islam-da-vet-du-att-vi-har-ratt-att-doda-dig/

”Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig”

Publicerad 
Allt fler kristna flyktingar rapporterar att de hotas och trakasseras av muslimer på asylboenden.
Mellanösterns motsättningar har följt med till svenska flyktingförläggningar och frågan debatteras i riksdag och medier.
Även om det är svårt att bedöma omfattningen av problemet – och ibland motiven – anser Migrationsverket att varje enskilt fall är ”extremt allvarligt”.
EmmabodaMönsteråsKristinehamnJämtland. Från hela landet kommer uppgifter från kristna som säger sig ha utsatts för övergrepp av muslimer på svenska asylboenden.
Den kristne flyktingen Khaled från Syrien berättar att en muslimsk landsman hotade att ”skära halsen” av honom. Fallet gick till domstol där den hotfulle mannen dömdes för olaga hot.
En annan syrisk man, som övergått till kristendomen från islam, ska ha fått följande svar från sin muslimske granne när han berättade att han konverterat:
– Då vet du att vi har rätt att döda dig för att du har lämnat islam.
Ingen kan säga exakt hur många sådana hatbrott som begås. Vissa bedömare anser att problemet överdrivs och att motiven för brotten ofta är politiska, inte religiösa. Andra anser att det handlar om regelrätta förföljelser av kristna.
Oavsett problemets omfattning säger Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik att det är ”extremt allvarligt” med de fall som förekommer.
– Helt klart är att vi har mycket bråk på våra asylboenden. Polisen får rycka ut otroligt ofta, säger han.
Han förklarar att det är vanligt med bråk mellan grupper, men också inom grupper. Och att konflikter ofta beror på trångboddheten och resulterar i att små tvister exploderar.
Expressen har sökt upp utsatta kristna som berättar om sina erfarenheter. Det står klart att det finns allvarliga problem som kan ha flera orsaker.

...

Uthman Ahmad är kurd från Syrien. Han är kristen och hamnade på asylboendet i en konfrontation med sin muslimske granne, som frågade:
– Hur kan du som har ett muslimskt namn bära kors?
Korset runt halsen avslöjade Uthman Ahmad, som svarade:
– Jag har lämnat islam.
– Då vet du att vi har rätt att döda dig för att du har lämnat islam, ska han ha fått till svar.
Några månader senare sitter Uthman Ahmad i Centrumkyrkan, en fristående kyrka i Stockholmsförorten Sundbyberg. Han antecknar medan pastor Merzek Botros har bibelskola på arabiska. Det är nästan fullsatt.
Under fyra dagar i januari kom 55 muslimer hit för bibelstudier, många av dem asylsökande. Senare återvände 21 för att låta döpa sig och bli kristna. Merzek Botros säger att han under sina resor över hela landet möter asylsökande muslimer som är intresserade av att konvertera, alltså övergå till kristendomen.
– Kristna som kommit från arabvärlden på grund av förföljelsen där har tyvärr fått samma sak här i Sverige. Det finns en del fanatiska muslimer, islamister, som har kommit till Sverige. Vi har IS i Sverige. Vi hade ingen kontroll under 2015 när flyktingar började komma hit, säger Merzek Botros som ursprungligen kommer från Egypten.
Statistik för konverteringar saknas. Sveriges kristna råd (SKR), som samlar alla kristna samfund, manar sina pastorer till försiktighet. Detta för att asylsökande som väljer att byta religion ska göra det av sann övertygelse och inte i tron att det ökar chanserna att få asyl.
Som konvertit riskerar man att ses som avfälling, en förrädare som vänder ryggen åt sin religion. Därför anser många konverterade asylsökande att de riskerar sina liv om de utvisas – och anför detta som asylskäl.