Wednesday, May 04, 2016

Expressen: Alice Bah Kuhnke har rätt om badtiderna

För att läsa hela texten på Expressens webbplats, klicka vänligen på länken:

http://www.expressen.se/ledare/alice-bah-kuhnke-har-ratt-om-badtiderna/

Alice Bah Kuhnke har rätt om badtiderna

Publicerad Separata badtider blir en signal från det offentliga om att de konservativa krafterna har legitima synpunkter. Staten och kommunerna sanktionerar tankesättet att olika regler bör gälla i utanförskapsområdena och i majoritetssamhället.


Därför har demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) rätt när hon drar en gräns för religionsfriheten vid hur det offentliga organiserar sådant som simhallar och transporter (Agenda 1/5). Där bör inga religiösa eller kulturella hänsyn tas.