Sunday, July 15, 2018

Bill Warner PhD: Jihads Tårar

Nedan följer IceVikings översättning av texten Tears of Jihad ("Jihads Tårar"), författad av nytänkande islamkännaren och fysikern Bill Warner PhD, utgivare av sajten Political Islam:

http://www.politicalislam.com/blog/tears-of-jihad/

Jihads Tårar

De här sifforna är ungefärliga uppskattningar av antalet döda icke-muslimer pågrund av den politiska handlingen jihad.

Afrika

Thomas Sowell (Thomas Sowell, Race and Culture, Basic Books, 1994, p. 188) uppskattar att 11 miljoner slavar fördes över atlanten och 14 miljoner fördes till de islamiska nationerna i nordafrika och mellanöstern. För varje slav som togs till fånga dog många andra. Uppskattningar av det här "spillet" varierar. Den ryktbare missionären David Livingstone uppskattade att för varje slav som nådde plantagen blev fem andra dödade i den inledande räden eller dog av sjukdom och umbäranden under den påtvingade vandringen. (Woman`s Presbyterian Board of Missions. David Livingstone, p. 62, 1888) De som lämnades kvar var de mycket unga, de svaga, de sjuka och de gamla. Så för 25 miljoner slavar som levererades till marknaden så har vi uppskattningsvis 120 miljoner döda människor. Islam skötte mass-slavhandeln i Afrika.
120 miljoner afrikaner

Kristna

Antalet kristna som fått plikta med sina liv för sin tro pågrund av islam är nio miljoner (David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10). En ungefärlig uppskattning av Raphael Moore i "History of Asia Minor" är att ytterligare 50 miljoner dog av jihad-krig. Så om vi räknar in den miljon afrikanska kristna som dödats under 1900-talet så får vi:
60 miljoner kristna

Hinduer

Koenraad Elst uppskattar i "Negationism in India" att 80 miljoner hinduer dödats allt som allt av jihad mot Indien. (Koenraad Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.) Det som idag utgör Indien är pågrund av jihad bara hälften så stort som det forna Indien. Bergen nära Indien kallas Hindu Kush, vilket betyder "hinduernas likbål".
80 miljoner hinduer

Buddister

Buddister hänger inte med krigets historia. Ha i åtanke att i jihad tilläts bara kristna och judar leva som dhimmi-folk (islams tjänare); alla andra var tvungna att konvertera eller dö. Jihad dödade buddisterna i Turkiet, Afganistan, längs sidenvägen och i Indien. Den sammanlagda siffran är ca tio miljoner. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.]
Tio mijoner buddister

Judar

Egendomligt nog dödades inte tilläckligt många judar av jihad för att påverka slutsumman för "Den Stora Förintelsen". I Arabien var jihad 100 procent effektivt, men sifforna låg på tusental, inte miljoner. Efter det gav sig judarna och blev dhimmi-folk (tjänare och andra klassens medborgare) och hade ingen geografisk politisk makt.

Detta ger den ungefärliga siffran 270 miljoner dödade av jihad.