Sunday, May 22, 2016

Bekæmpelse af islams totalitarisme

För att läsa hela artikeln i dansk översättning, klicka vänligen på länken:

http://myislam.dk/articles/da/toplansky%20bekaempelse-af-islams-totalitarisme.php
Bekæmpelse af islams totalitarisme
Af Eileen F. Toplansky
Oversættelse af: Tackling the Totalitarianism of Islam
Kilde: American Thinker, 28. oktober 2012
Udgivet på myIslam.dk: 17. januar 2014

Hvis intet andet er nævnt, er alle Koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".
Mens modellen for arabisk forår imploderer i Mellemøsten, er det mere end tidligere presserende for Vesten at forstå, at der bag denne fortsatte vold ligger en ubønhørlig muslimsk tilslutning til sharia-lov. Sharia er den stadige ledestjerne for deres handlinger.
I sit seneste autoritative værk med titlen Sharia versus Freedom: The Legacy of Islamic Totalitarianism, kommer dr. Andrew Bostom med endnu en oplysende murstensbog som supplement til The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims (2005) ogThe Legacy of Islamic Antisemitism (2008).